skip to Main Content

Ve dnech 22. – 26. 4. 2023 jsou časopisy Czech Journal of Animal Science (CJAS) a Veterinární Medicína (VETMED) prezentovány na Národní výstavě hospodářských zvířat 2023 na Výstavišti v Brně předsedy odborů živočišné výroby a veterinárního lékařství ČAZV. Časopisy jsou rovněž prezentovány na stánku MZe. Výstava je pořádána ve spojení s ANIMAL TECH a Národní výstavou myslivosti.  

Národní výstava hospodářských zvířat je největší přehlídkou živočišné produkce v České republice. Přes 800 kusů zvířat – skotu, ovcí, koz, prasat a koní je předvedeno v národních šampionátech, přehlídkách a hodnoceních za účasti českých i mezinárodních porotců.

Více o Národní výstavě hospodářských zvířat v Brně: https://www.bvv.cz/narodni-vystava-hospodarskych-zvirat-brno/

Více o časopise CJFS: https://cjas.agriculturejournals.cz/, https://vetmed.agriculturejournals.cz/

Zpátky nahoru