skip to Main Content

Jak dále v rostlinolékařské péči, otázky spojené s poradenstvím i vzděláváním byly jen části témat diskutovaných členy ORL ČAZV na jednání pléna odboru konaného dne 26.4.2023 ve Výzkumném ústavu pícninářském, spol. s r.o. Troubsko.  Předseda odboru Jan Nedělník shrnul v úvodním referátu činnost předsednictva a odboru v uplynulém období, zaměřil se mj. na podíl ČAZV na vypracování Koncepce výzkumu MZe 2023+ a na novém programu Země II. Pozval členy k oslavám 100. let založení akademie v příštím roce. Místopředseda odboru František Kocourek shrnul aktuální výzvy  oboru rostlinolékařství a nastínil možná řešení. Hostem jednání byla ředitelka Odboru bezpečnosti potravin MZe ČR Ing. Jitka Gotzová, která seznámila účastníky s aktuálním stavem přípravy Nařízení EK k udržitelnému používání přípravků na ochranu rostlin. Samostatným bodem programu byl referát editora Plant Protection Science Aleše Lebedy o vývoji tohoto vědeckého časopisu. V rozsáhlé diskusi se věnovala pozornost poradenství, vzdělávání, systému hodnocení výzkumu a mnohým dalším. Všichni byli pozváni na plénum ČAZV 9.5.2023 do auly Mendelu v Brně.

Zpátky nahoru