skip to Main Content

Dne 21. 4. 2023 se uskutečnilo Plenární zasedání OPTT a OVOJP ČAZV prostřednictvím online konference. Plénum zahájil předseda výboru OPTT Ing. Petr Roubal, CSc. Předsedkyně výboru OVOJP Ing. Slavomíra Vavreinová, CSc. seznámila členy odborů s činností předsednictva v r. 2022 a prvním čtvrtletí 2023. Vyzvedla zejména práci na přípravě programu ZEMĚ II, působení v KHV, přípravu oslav 100. výročí založení Česko-slovenské akademie zemědělské, setkání s poslanci a senátory a setkání s řediteli VO. Ing. Roubal shrnul činnost členů odborů. 16. 6. 2022  se pod záštitou potravinářských odborů uskutečnil workshop „Jíme s rozumem“ a na r. 2023 je připravováno „Jíme s rozumem II“. Členové odborů se aktivně podíleli na přípravě  programu ZEMĚ II, DKRVO svých mateřských institucí a přípravách oslav 100 let akademie. Vydavatelské činnosti ČAZV a detailněji Czech Journal Food Science se v samostatném vystoupení věnovala Ing. Marta Stárová, Ph.D.  V diskusi prof. Dostálová apelovala na publikování v časopise Výživa a potraviny. Zazněla rovněž výzva k účasti na workshopu „Jíme s rozumem II.“,

Na plenárním zasedání byl prezentován časopis Czech Journal of Food Sciences (CJFS), kterého jsou odbory OVOJP a OPTT garanty. Editorka časopisu prof. Ing. Kateřina Demnerová, CSs. poděkovala koeditorům, recenzentům a redaktorce a konstatovala, že díky společné práci vycházejí v CJFS kvalitní vědecké články. Zároveň apelovala na potenciální autory pro zasílání dalších článků do časopisu, aby byla zajištěna jeho kontinuita. Na zasedání byla vyzdvižena spolupráce časopisů CJFS a Výživa a potraviny, která přispěje k osvětě obyvatelstva v oblasti potravin.

 

Zpátky nahoru