skip to Main Content

Dovolujeme si vás pozvat na další ročník Mezioborového semináře mladých farmakologů a toxikologů (Květinův den 2018). Seminář je pořádán Ústavem humánní farmakologie a toxikologie Veterinární a farmaceutické univerzity Brno, pod záštitou Toxikologické sekce ČSEKFT ČLS JEP a Odboru veterinárních věd ČAZV. Jeho podstatou jsou především farmakologické a toxikologické prezentace mladých vědeckých pracovníků v přípravné etapě pro získání Ph.D. V letošním roce proběhne u příležitosti 100. výročí založení Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně, a to dne 31. května 2018. Bližší informace k semináři zde >>

Naplánovaná událost Archiv Pozvánky
Zpátky nahoru