skip to Main Content

Seminář pořádaný Výzkumným ústavem živočišné výroby, v.v.i. v Praze – Uhříněvsi ve spolupráci s Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) v Uruguayi „Chov a výzkum hospodářských zvířat v Uruguayi se zaměřením na ovce a skot“.   Informace poskytuje: prof. Ing. Josef Přibyl, DrSc. Mgr. Barbora Fričová, Ph.D. www.vuzv.cz


Pozvánka na seminář

Zpátky nahoru