skip to Main Content

 V rámci rozšířeného zasedání Předsednictva České akademie zemědělských věd dne 26.8.2015 od 13,30 hod. proběhne ve společnosti dataPartner,s.r.o. v Českých Budějovicích seznámení se systémem bioWES, který slouží výzkumným pracovištím a experimentálním laboratořím pro zefektivnění výzkumu.

( Pozvánka společnosti dataPartner, s.r.o. viz. příloha).

 

P O Z V Á N K A

    na rozšířené jednání Předsednictva ČAZV, které se bude konat ve středu dne 26.srpna 2015 od 13,30 hod. v zasedací místnosti společnosti dataPartner s.r.o., Senovážné nám, 241/15, České Budějovice Pořad jednání:

  1. Zahájení – prof. Ing. V. Podrázský, CSc.
  2. Seznámení se systémem bioWES, který je určen pro výzkumná pracoviště a experimentální laboratoře – prof. RNDr. Dalibor Štys, Ing. Petr Císař, Ph.D., Mgr. Zdeněk Marek, DiS.
  3. Datové zdroje výzkumu v ÚZEI – doc. Ing. T. Doucha, CSc.
  4. Aspekty využití ICT v zemědělství a na venkově (pohled KIT PEF ČZU) Ing. J. Vaněk, Ph.D.
  5. Diskuze
  6. Závěr

  POZVÁNKA společnosti dataPartner, s.r.o.

Zpátky nahoru