skip to Main Content

 

které se bude konat v úterý dne 4. dubna 2017 od 13,00 hod. ve Výzkumné stanici Opočno, Na Olivě 550
(Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti Jíloviště – Strnady

Pořad jednání:

  1. Zahájení
  2. Přivítání účastníků jednání
    RNDr. Bohumír Lomský, CSc. – ředitel VÚLHM
  3. Informace o činnosti Výzkumné stanice Opočno
    Ing. Jiří Novák, Ph.D. – vedoucí stanice
  4. Exkurze po zázemí stanice
  5. Diskuze
  6. Závěr

 

Zpátky nahoru