skip to Main Content

 které se bude konat v úterý dne 16. května 2017 od 8,00 hod. v Modrém salonku Domu zemědělské osvěty, Praha 2, Slezská 7 

Pořad jednání: 

 1. Zahájení
 2. Kontrola zápisu z jednání Předsednictva 4.4. 2017
 3. Vyhodnocení vyhlášených soutěží ministra zemědělství zástupce odd. výzkumu MZe
  všichni členové Předsednictva
 4. Odsouhlasení návrhů na udělení bronzových medailí a čestných uznání na Radě ČAZV
  prof. V. Podrázský, CSc., všichni členové Předsednictva
 5. Organizační zajištění jednání Rady ČAZV a projednání zpráv o činnosti ČAZV, VR, KV, zprávy o hospodaření
  všichni členové Předsednictva
 6. Různé
 7. Závěr

 

Na jednání Předsednictva navazuje od 10,00 hod. zasedání Rady ČAZV ve velkém sále v přízemí Domu zemědělské osvěty, Praha 2, Slezská 7

Zpátky nahoru