skip to Main Content

P O Z V Á N K A

na rozšířené zasedání Předsednictva ČAZV,

které se bude konat

v úterý dne 6.10. 2015 od 13,00 hod.

ve velkém sále v přízemí Domu zemědělské osvěty, Praha 2, Slezská 7

Na jednání jsou zváni předsedové redakčních rad a redakční tým vědeckých časopisů České akademie zemědělských věd.

        Program jednání:

  1. Zahájení – prof. V. Podrázský, CSc., předseda ČAZV, RNDr. J. Nedělník, Ph.D., místopředseda ČAZV
  2. Informace o vývoji časopisů ČAZV po zpoplatnění – doc. R. Vácha, Ph.D., předseda Vydavatelské rady ČAZV
  3. Zkušenosti redakce se zpoplatněním časopisů – Ing. Eva Kárská, vedoucí redaktorka vědeckých časopisů ČAZV
  4. Zkušenosti jednotlivých Redakčních rad – všichni předsedové redakčních rad
  5. Diskuze
  6. Závěr a doporučení

 

Zpátky nahoru