skip to Main Content

Výzkumný ústav pícninářský, spol. s.r.o. Troubsko ve spolupráci s MZe ČR, ČAZV a AK ČR Vás zve na mezinárodní konferenci:

Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění, ochraně rostlin a zpracování produktů

která se uskuteční ve dnech 22.–23. 11. 2017 v Brně.

Podrobnosti na http://cirkular.cz/troubsko2017/

Těšíme se na viděnou v Brně.

Zpátky nahoru