skip to Main Content

P O Z V Á N K A

 

na jednání Předsednictva ČAZV, které se bude konat ve středu dne 26.8. 2015 od 10,00 hod. v zasedací místnosti společnosti dataPartner, s.r.o., Senovážné nám. 241/15, České Budějovice

 Pořad jednání:

  1. Zahájení
  2. Kontrola zápisu jednání Předsednictva 2.6. 2015
  3. Příprava předání ocenění soutěží ministra zemědělství – předseda ČAZV prof. Ing. V. Podrázský, CSc.
  4. Informace o vyhlašovaných soutěžích NAZV a jejich vyhodnocení – Ing. P. Adam, Ph.D., prof. Ing. V. Podrázský, CSc., RNDr. J. Nedělník, Ph.D.
  5. Informace o vydavatelské činnosti na úseku VČ – doc. Ing. R. Vácha, Ph.D.
  6. Prezentace ČAZV vůči veřejnosti, publikace výsledků výzkumu 2015 – 2016, dohoda o spolupráci s týdeníkem Zemědělec– RNDr. Jan Nedělník, Ph.D.
  7. Plán činnosti Předsednictva na II. pololetí 2015 – rozšířená zasedání – všichni členové Předsednictva
  8. Různé
  9. Závěr

 

 Na jednání Předsednictva naváže od 13,30 hod. rozšířené zasedání Předsednictva.

Zpátky nahoru