skip to Main Content

Jednání se uskuteční dne 1. 11. 2016 od 10:00 hod v Modrém salonku Domu zemědělské osvěty, Slezská 7, Praha 2

Pořad jednání:

 1. Zahájení –  prof.  Ing. V. Podrázský, CSc.

 2. Kontrola zápisu jednání Předsednictva 4.10. 2016

 3. Průběh veřejných soutěží NAZV  
  prof. Ing. V. Podrázský, CSc., RNDr. J. Nedělník, Ph.D.

 4. Vydavatelská činnost ČAZV, zdokonalení funkčnosti ERS, publikace „Osobnosti“
  Ing. R. Vácha, Ph.D., Ing. V. Hrubý, CSc.

 5. Prezentace činnosti ČAZV vzhledem k praxi – spolupráce s týdeníkem Zemědělec
  RNDr. J. Nedělník, Ph.D.

 6. Zahraniční spolupráce – účast na zasedání UEAA v Paříži a na mezinárodní konferenci FAO v ČLR 
  prof. Ing. V. Podrázský, CSc., RNDr. J. Nedělník, Ph.D.

 7. Hospodaření ČAZV, rozpis limitů MZe, finanční kontrola MZe
  Ing. Václav Hrubý, CSc., Ing. E. Karská

 8. Různé

 9. Závěr

Zpátky nahoru