skip to Main Content

Jednání Předsednictva ČAZV se bude konat v úterý dne 13. února 2018 od 10,00 hod. v Modrém salónku Domu zemědělské osvěty, Slezská 7/100, Praha 2.

 

Pořad jednání:     

 1. Zahájení
 2. Kontrola zápisu z jednání Předsednictva 9. 1. 2018
 3. Kontrola úkolů – všichni členové Předsednictva
 4. Přijímání nových členů – všichni členové Předsednictva
 5. Rozšíření redakčních rad vědeckých časopisů – všichni členové Předsednictva
 6. Vydavatelská činnost – předseda VR, tajemnice, vedoucí redaktorka
 7. Kontrolní výbor – předseda kontrolního výboru
 8. Informace z MZe – náměstek ministra, ředitelka odboru
 9. Rozvoj ČAZV a spolupráce s ostatními institucemi, akce – předseda, tajemnice
 10. Různé – všichni členové Předsednictva
 11. Závěr
 
Zpátky nahoru