skip to Main Content

Výbor Odboru rostlinolékařství ČAZV si Vás dovoluje pozvat na plenární zasedání odboru, které se uskuteční ve středu dne 21. února 2018 od 10,00 hod. ve velkém sále Domu zemědělské osvěty, Slezská 7, Praha 2.

 

Program

  1. Úvod – RNDr. Jan Nedělník, Ph.D.
  2. Přijímání nových členů
  3. Informace z předsednictva ČAZV, aktuální úkoly odboru včetně návrhů z členské základny – RNDr. Jan Nedělník, Ph.D.
  4. Informace z MZe ČR, Národní akční plán – Ing. Zdeněk Trnka (ředitel odboru, MZe ČR)
  5. Poradenství, příprava kulatého stolu – Ing. Prokop Šmirous, CSc., RNDr. Ing. František Kocourek, CSc.
  6. Informace z Rostlinolékařské rady – prof. RNDr. Ing. František Kocourek, CSc.
  7. Příprava Roku zdraví rostlin 2020 soubor akcí včetně soutěže – Ing. Michal Hnízdil, Vladimír Řehák, CSc., RNDr. Jan Nedělník, Ph.D.
  8. Příprava XXI. Česko-slovenské konference ochrany rostlin a zapojení ORL – Ing. Radovan Pokorný, Ph.D.
  9. Informace o časopisu Plant Protection Science – RNDr. Marcela Braunová
  10. Různé

 

RNDr. Jan Nedělník, Ph.D.

předseda ORL ČAZV

 

Poznámka: z organizačních důvodů prosím o potvrzení účasti na e-mail: helena.vivodova@cazv.cz  do 14. 2. 2018.

Zpátky nahoru