skip to Main Content

Jednání Předsednictva ČAZV se bude konat v úterý dne 9. ledna 2018 od 10,00 hod. v Modrém salónku Domu zemědělské osvěty, Slezská 7/100, Praha 2.

Pořad jednání:

1. Zahájení, memorandum o spolupráci s NZM

2. Kontrola zápisu z jednání Předsednictva 5. 12. 2017

3. Kontrola úkolů – všichni členové Předsednictva

4. Přijímání nových členů – všichni členové Předsednictva

5. Rozšíření redakčních rad vědeckých časopisů – všichni členové Předsednictva

6. Vydavatelská činnost – předseda VR, tajemnice, vedoucí redaktorka

7. Kontrolní výbor – předseda kontrolního výboru

8. Informace z MZe ČR – náměstek ministra, ředitelka odboru

9. Rozvoj ČAZV a spolupráce s ostatními institucemi, akce – předseda, tajemnice

10. Různé – jednání o jednotném grafickém manuálu pro ČAZV včetně loga, kniha Osobnosti zemědělského výzkumu 20. století aj. – všichni členové Předsednictva

11. Závěr

Zpátky nahoru