skip to Main Content

Dne 11. 12. 2017 se sešli členové Právní komise odboru OEŘSI. V předvánočním čase diskutovali dvě aktuální témata z oblasti zemědělství. První téma představil Ing. David Kuna, jenž řešil „Základní obrysy státní zemědělské politiky po roce 2020“. Druhé téma „Chráněná označení původu v resortu zemědělství“ poté uvedla JUDr. Radka MacGregor Pelikánová, Ph.D., LL.M., MBA. Obě témata byla přijata velmi kladně a členové komise o nich aktivně diskutovali.

Členové Právní komise se těší na další setkání i nová témata, která budou v rámci jednání představena v roce 2018.

Zpátky nahoru