skip to Main Content

Dne 9. dubna 2018 bylo podepsáno Memorandum o spolupráci České akademie zemědělských věd s vydavatelstvím Profi Press s. r. o., které svou publikační aktivitou zastřešuje  obory zemědělské prvovýroby, profesionální zahradnické produkce a floristické tvorby. Cílem tohoto Memoranda je vytvářet předpoklady pro efektivní využívání prostředků k popularizaci vědy, výzkumu a vzdělávání v agrárním sektoru a přispívat  k vytváření nových směrů vědecko-výzkumného rozvoje a vzdělávání a k efektivnímu propojení výzkumu se zemědělskou praxí.

Zpátky nahoru