skip to Main Content

V letošním roce si celý vědecký svět připomíná 200. výročí narození Gregora Johanna Mendela. K oslavám výročí se připojila i vláda, která podpořila řadu akcí zejména v Národním zemědělském muzeu a na svém zasedání 23. listopadu 2022 schválila návrh nařízení o prohlášení 8 kulturních památek za národní kulturní památky.

Na návrh předsedy předsednictva ČAZV RNDr. Jana Nedělníka, PhD. a předsedy Odboru agrárních dějin ČAZV Ing. Zdeňka Nováka se mezi nimi objevil i Klášter augustiniánů s chrámem Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně. Tam existovala laboratoř, kde Mendel prováděl svoje pokusy. Ve své době byl znám hlavně jako meteorolog. Mimo to křížil ve skleníku, jejž připomíná novostavba otevřená veřejnosti 12. listopadu, hrách, a díky tomu objevil zákony dědičnosti. Ve včelínu, který se jako jediná součást jeho vědecké laboratoře dochoval dodnes, prováděl pokusy s umělou inseminací včelích matek. Mendel patří k nejvýznamnějším vědeckým tvůrcům pocházejícím z českých zemí a jeho vědecký život je pevně spjat s budovami a pozemky kláštera augustiniánů na Starém Brně.

ČAZV si připomněla 200. výročí jeho narození vydáním speciálního tematického čísla časopisu  Czech Journal of Genetics and Plant Breeding (CJGPB) (dostupné zde >>)  a účastí na několika akcích, o kterých si můžete přečíst více níže:

 

Zpátky nahoru