skip to Main Content

Vědecký časopis Czech Journal of Genetics and Plant Breeding (CJGPB) byl prezentován na mezinárodní konferenci Mendel Genetics Conference, která proběhla 20. – 23. 7. 2022 v Brně u příležitosti oslav 200 let výročí narození Johanna G. Mendela. Spektrum témat této mezinárodní konference, která připomíná odkaz Johanna G. Mendela – otce genetiky, bylo velmi široké, od lidské genetiky, genetiky zvířat i rostlin, etických otázek genetiky až po historický odkaz Johanna G. Mendela.

Prezentaci časopisu zajistil doc. Ing.  Tomáš Vyhnánek, Ph.D., editor časopisu CJGPB. V časopise CJGPB u příležitosti výročí 200 let od narození Johanna G. Mendela vyšlo také tematické číslo, které je dostupné zde >> 

Vedení ČAZV děkuje doc. Ing. Tomáši Vyhnánkovi za prezentaci časopisu CJGPB na této konferenci.

Zpátky nahoru