skip to Main Content

„Jaké víno by Mendel pil, kdyby révu šlechtil?“ Po tímto názvem se v rámci oslav 200. výročí narození J. G. Mendela uskutečnil dne 30. 8. 2022  tradiční polní seminář pořádaný Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským (ÚKZÚZ) ve zkušební stanici v Oblekovicích. Účastníky tohoto setkání jménem všech členů ČAZV pozdravil i předseda předsednictva Jan Nedělník. Vedle skutečnosti, že Mendel vyučoval na Střední škole ve Znojmě a možná, že se i po okolních vinohradech procházel, zmínil také další dvě dvojková data související s vinnou révou a její ochranou. V roce 1802 byl poprvé popsán účinek elementární síry, o 80 let později právě při ošetřování vinohradu účinek Bordeauxské jíchy. Požádal také účastníky o aktivní zapojení do veřejných konzultací na úrovni EU. V současné době probíhá konzultace k nařízení o udržitelném používání přípravků na ochranu rostlin. Jeho implementace může mít dalekosáhlé důsledky pro zemědělský sektor včetně vinohradnictví a je třeba se pokusit i vyslovením svého názoru o určité korekce. V souvislosti s J. G. Mendelem také zazněl názor na využívání nových genomických technik ve šlechtění rostlin.

Zpátky nahoru