skip to Main Content

Vědecké časopisy ČAZV byly dne 24. 11. 2022 prezentovány na tradičním semináři Praktické otázky sbírek kultur mikroorganismů 2022 pořádaném Výzkumným ústavem rostlinné výroby v.v.i. v Praze.
Představeny byly impaktované časopisy ČAZV zabývající se související tematikou: Horticultural Science, Plant Protection Science, Plant, Soil and Environment, Czech Journal of Plant Genetics and Breeding, Soil and Water Research a Journal of Forest Science.

Vedení ČAZV děkuje Ing. Evě Karské za zajištění prezentace časopisů a RNDr. Davidu Novotnému, organizátorovi semináře a členovi redakční rady časopisu Plant Protection Science za umožnění této prezentace.

Více informací o semináři najdete zde >>
Více informací o časopisech ČAZV a jejich online Open Access archivy najdete zde >>

Zpátky nahoru