skip to Main Content

Časopis Czech Journal of Genetics and Plant Breeding (CJGPB) si připomíná výročí 200 let od narození Gregora Johanna Mendela vydáním tematicky zaměřeného čísla. Úvodního slova se ujal PhDr. Jiří Sekerák, Ph.D., vedoucí Mendeliana (interaktivního muzea a centra G. J. Mendela). Dále číslo obsahuje tři články typu Review a jeden Original Paper, na kterých se podíleli jednak někteří členové redakční rady časopisu (doc. Ing. Petr Smýkal, Ph.D., RNDr. Miroslav Griga, CSc. a doc. Dr. Ing. Jaroslav Salava), ale i významní čeští i zahraniční odborníci v oboru např. prof. Ing. Jaroslav Doležel, DrSc., prof. Antonio Martín nebo Dr. Derek J. Lydiate. Tematické číslo tak představuje nedávné příklady výzkumu v oblasti přímo související s dědictvím Mendelova výzkumného programu, ať už jde o genomiku plodin, transformaci hrachu, nebo mezidruhovou hybridizaci a šlechtění rostlin.

Pro více informací navštivte přímo webové stránky časopisu: https://www.agriculturejournals.cz/web/cjgpb/ 

 

Zpátky nahoru