skip to Main Content

Dne 9. 11. 2022 byly časopisy ČAZV prezentovány na mezinárodní konferenci MendelNet pořádané Mendlovou Univerzitou v Brně. ČAZV patří mezi partnery této tradiční akce. Letošní 29. ročník proběhl souběžně s výročím 200 let od narození Johanna Gregora Mendela, zakladatele genetiky a objevitele základních zákonů dědičnosti. Konference byla určena primárně pro studenty postgraduálního studia zemědělských oborů.

Vedení ČAZV děkuje doc. Ing. Radimu Cerkalovi, Ph.D., vedoucímu Ústavu pěstování a šlechtění rostlin a rostlinolékařství a doc. Ing. Tomáši Vyhnánkovi, Ph.D., editorovi časopisu ČAZV Czech Journal of Genetics and Plant Breeding za zajištění prezentace časopisů ČAZV na této konferenci.

Více informací o konferenci MendelNet najdete na: https://mendelnet.cz/
Více informací o časopisech ČAZV najdete na stránkách: https://www.agriculturejournals.cz/web/

 

Zpátky nahoru