skip to Main Content

Na základě požadavku Vydavatelské rady České akademie zemědělských věd byl do redakčního systému časopisů ČAZV přidán modul CrossCheck a od června 2016 všechny články přijaté do redakcí časopisů ČAZV prochází kontrolou shody.

CrossCheck je poskytován agenturou CrossRef a slouží k detekci plagiátorství.

Jak CrossCheck funguje?

CrossCheck (nově Similarity Check) porovnává text kontrolovaného článku s textem článků ve své vlastní databázi a s články dostupnými na internetu. Výsledkem kontroly CrossCheck je míra (procento) shody. CrossCheck v Reportu vyznačí shodné části textu s odkazem na příslušné zdroje (viz obrázek níže).

Procento shody je jedním z  hledisek při posuzování kvality článku předsedou redakční rady časopisu, koeditory i lektory, kteří mají k výsledkům kontroly shody CrossCheck přístup.

Každá práce musí být v tomto směru posuzována individuálně, neboť jisté procento shody (v přiměřené výši) je očekáváno v podstatě u každého článku –  část Introduction (citace jiných autorů), část Discussion (srovnání vlastních výsledků výzkumu s výsledky výzkumu jiných autorů) a část References (výčet zdrojů citované literatury).

Česká akademie věd je členem agentury CrossRef od roku 2015 – tj. všechny články publikované od roku 2015 jsou registrované v databázi CrossRef a mají přiřazené unikátní doi číslo. Všechny články publikované od roku 2015 jsou plném textu odesílány do databáze CrossRef – CrossCheck a jsou tak chráněny proti plagiátorství jinými autory.

Informace o službě CrossCheck na stránkách CrossRef: http://www.crossref.org/crosscheck/index.html

Ukázka výsledku kontroly shody CrossCheck:

crosscheck_ukázka2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozn.: barevně jsou vyznačená shodná místa v textu, v rámečku na pravé straně jsou vypsány jednotlivé zdroje se shodným textem, v horním pravém rohu je „procento shody“

 

Zpátky nahoru