skip to Main Content

Dne 6. 3. 2018 proběhlo plenární jednání členů akademie a zástupců výzkumných organizací. Tentokrát se zasedání uskutečnilo v krásném prostředí auly Mendelovy univerzity v Brně. V úvodním referátu předseda ČAZV RNDr. Jan Nedělník, Ph.D. shrnul činnost organizace v uplynulém období, věnoval se i vizím a strategiím ČAZV. Bylo zde také projednáno nové opatření pana ministra ke Zřizovací listině. Následně se předala ocenění významným osobnostem vědy, výzkumu a vzdělání, kteří jsou zároveň i členy ČAZV. Celkově bylo uděleno 9 zlatých, 3 stříbrné a 5 bronzových medailí, 1 čestné členství a 5 čestných uznání. Významnými hosty Pléna byl například předseda Slovenské akademie podohospodarských vied prof. Ing. Štefan Mihina, PhD. (více informací si můžete přečíst zde), ústřední ředitel Státní veterinární správy MVDr. Zbyněk Semerád, ale také zástupkyně ředitelky vědy, výzkumu, vzdělávání MZe Ing. Iva Blažková, Ph.D., která informovala mj. o aktualitách v realizovaných soutěžích ministerstva zemědělství (Cena ministra zemědělství pro mladé vědecké pracovníky pro rok 2018 a Cena ministra zemědělství za nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a experimentálního vývoje v roce 2018). Do těchto soutěží se můžete přihlásit i Vy. Odborná část jednání byla věnována aktuálním otázkám v oblasti veterinární medicíny.  

 

Zpátky nahoru