skip to Main Content

Dne 6. 3. 2018 proběhlo jednání Předsednictva ČAZV na půdě Mendelovy univerzity v Brně, kde byli členové ČAZV hostem paní rektorky prof. Ing. Danuše Nerudové, Ph.D. Za celou ČAZV děkujeme za umožnění realizace zasedání Předsednictva na půdě Mendelovy univerzity a velké díky i za následné zajištění organizace v rámci jednání Pléna ČAZV. 

Předsednictvo jednalo o organizačním zajištění Pléna ČAZV, realizaci a zabezpečení budoucích akcí, kde budou přítomni zástupci ČAZV. Členové Předsednictva projednali i návrhy na změny v organizačním a jednacím řádu ČAZV a opatření pana ministra ke Zřizovací listině.

Zpátky nahoru