skip to Main Content

Pozvánka a program konference ke stažení: http://www.avcr.cz/opencms/export/sites/avcr.cz/.content/galerie-souboru/161026-Konference_10_11_2016_program.pdf

Vážené dámy, vážení pánové,

dovolte, abychom Vás v menším časovém předstihu upozornili  a současně pozvali na mediálně zajímavou konferenci „Jak připravit Českou republiku na změnu klimatu?“, která se bude konat ve čtvrtek 10. listopadu 2016  od 8:30 do 16:30 v aule Mendelovy univerzity v Brně.

 Konferenci pořádá pod osobní záštitou premiéra ČR Bohuslava Sobotky a ministra zemědělství Mariana Jurečky Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. a Mendelova univerzita v Brně. Setkají se na ní zástupci veřejného, soukromého a vědeckého sektoru, aby hledali možnosti a řešení adaptačních strategií na probíhající klimatickou změnu.

Konference se bude konat  v rámci projektu CzechAdapt (Systém pro výměnu informací o dopadech změny klimatu, zranitelnosti a adaptačních opatřeních na území ČR), jehož jedním z výstupů jsou webové stránky www.klimatickazmena.cz .

 V průběhu celého dne Vám  budou k dispozici odborníci zabývající se adaptačními opatřeními v sektorech zemědělství, lesnictví, hydrologie a socioekonomie.

 Den před konferencí Vám k této události zašleme  tiskovou zprávu.

 S pozdravem

Mgr. Hana Šprtová

public relations

 

Zpátky nahoru