skip to Main Content

Seminář pořádaný Regionální kontaktní organizací Kontakt pro Evropským výzkumný prostor RKO jižní Čechy – ERA

více informací: http://www.rko-era.cz/cs/mdl/info/prakticka-orientace-v-oboru-ochrany-dusevniho-vlastnictvi

Dne: 21.11.2016
Čas konání: 9:00 – 12:30

Místo konání: České Budějovice, zasedací místnost Ústavu molekulární biologie rostlin BC, Branišovská 31

Popis semináře: Bádáte? Máte originální řešení? Podílíte se na partnerské spolupráci? Potřebujete chránit výsledky své tvůrčí činnosti? Právě Vám je určen první ze seminářů, který nabídne praktickou orientaci v oboru ochrany duševního vlastnictví (ODV) v prostředí vědy a výzkumu.

Jméno lektora: Ing. Jiří Sedlák, Ing. Eva Křováková

Profil lektora: Ing. Jiří Sedlák se věnuje ochraně duševního vlastnictví od r. 1987. Od r. 1991 je členem Komory patentových zástupců ČR. Působí ve společnosti PatentCentrum Sedlák & Partners s.r.o. Ve společnosti je vedoucím partnerem a jednatelem. Hlavním předmětem jeho činnosti je příprava přihlášek vynálezů a užitných vzorů. Věnuje se také oblasti licenčních smluv, komercializací výsledků výzkumu a vývoje a jejich oceňování. Ing. Eva Křováková je expertkou v oblasti rešerší průmyslových práv, informací ochranných známkách a databází prostředků průmyslově – právní ochrany. Působí na Úřadu průmyslového vlastnictví, který je jedním z ústředních orgánů státní správy ČR a plní funkci patentového a známkového úřadu.

Zpátky nahoru