skip to Main Content

Dne 25. října 2016 v sídle Českomoravské myslivecké jednoty, Lešanská 1176 proběhl „Kulatý stůl“ na téma „Invazní nepůvodní druhy živočichů a rostlin v legislativě EU a ČR“

Dokumenty k tématu:
seznam-prioritnich-invaznich-druhu-pro-cr-priloha-clanku-pergl-etal-ochr
tz-cmmj-invazni-nepuvodni-druhy

Věcná a konstruktivní diskuse zúčastněných zástupců významných organizací celostátního významu „hospodářů v krajině“ (Českomoravská myslivecká jednota (ČMMJ reprezentuje 63 tisíc členů); Český rybářský svaz (ČRS reprezentuje 240 tisíc členů); Moravský rybářský svaz (MRS reprezentuje 70 tisíc členů); Český svaz včelařů (ČSV reprezentuje 52 tisíc členů); a dalších)
vyústila v přijetí společného prohlášení:

prohlaseni_1

prohlaseni_2

Zpátky nahoru