skip to Main Content

ADAMEC Vladimír, doc.,Ing., CSc.
BADALÍKOVÁ Barbora, Ing.
BORŮVKA Luboš, prof. Dr. Ing.
BROTAN Jan, Ing.
ČECHMÁNKOVÁ Jarmila, Ing., Ph.D.
DRYŠLOVÁ Tamara, Ing., Ph.D.
HORVÁTHOVÁ Viera, Ing.
HYBLER Vítězslav, Dr. Ing.
JACKO Karel, Ing., Ph.D.
JANDÁK Jiří, Ing., CSc.
KHEL Tomáš, Ing.
KODEŠOVÁ Radka, prof. Ing., CSc.
KOLÁŘ Ladislav, prof. Ing., DrSc.
KOMÁR Aleš, prof. Ing., CSc.
KUBÁT Jaromír, Ing., CSc.
LITSCHMANN Tomáš, RNDr.
MATULA Svatopluk, prof. Ing., CSc.
PENÍŽEK Vít, doc. Ing., Ph.D.
POSPÍŠILOVÁ Lubica, doc. RNDr., CSc.
PROCHÁZKOVÁ Blanka, Ing., CSc.
ROŽNOVSKÝ Jaroslav, RNDr. Ing., CSc.
SKÁLA Jan, Mgr.
ŠEFRNA Luděk, RNDr., CSc.
VÁCHA Radim, prof. Ing., Ph.D.
VOPLAKAL Karel, Ing., CSc.
VOPRAVIL Jan, Ing., Ph.D.
ZLATUŠKOVÁ Světlana, Ing., CSc.
ŽALUD Zdeněk, prof. Ing., Ph.D.
ŽIGOVÁ Anna, RNDr., CSc.
ŽÍŽALA Daniel, Mgr.

Druhé členství:

JANEČEK Miloslav, prof. Ing. DrSc. (OVH)
NOVÁK Pavel, RNDr. (OVH)
NOVÁK Václav, Ing. Ph.D. (ORV)
POKORNÝ Eduard, doc. Ing., Ph.D. (ORV)
ŠVIHLA Vladimír, Doc. Ing. DrSc. (OLH)
VRÁBLÍKOVÁ Jaroslava, prof. Ing. CSc. (OVH)

Čestné členství:

BŘEZINA Karel B., Ing.
KOZÁK Josef, prof. Ing. DrSc., dr.h.c.
LEDVINA Rostislav, prof. Ing., CSc.
NOVÁK Pavel, Ing., CSc.
PODLEŠÁKOVÁ Eliška, Ing., CSc.
PRAX Alois, prof. Ing., CSc.
SLAVÍK Ladislav, doc. Ing., DrSc.

Zpátky nahoru