skip to Main Content

BŘEZINA Pavel, prof. Ing., CSc.
ČULÍK Jiří, Ing., CSc.
DLOUHÝ Pavel, MUDr., Ph.D.
DRÁB Vladimír, Ing.
ERBAN Vladimír, RNDr., CSc.
FRANTÍK František, Mgr.
GABROVSKÁ Dana, Ing., Ph.D.
GOLIAN Jozef, prof. Ing., Dr. GOLIÁŠ Jan, prof. Ing. , DrSc.
HAJŠLOVÁ Jana, prof. Ing., CSc.
HEJLOVÁ Šárka, MVDr., CSc.
HOLASOVÁ Marie, Ing.
JURKOVÁ Marie, RNDr., CSc.
KADLEC Jaromír, Dr. Ing.
KALAČ Pavel, prof. Ing., CSc.
KELLNER Vladimír, Ing., CSc.
KOKOŠKA Ladislav, prof. Ing., Ph.D.
KOPLÍK Richard, Dr. Ing.
LAKNEROVÁ Ivana, Ing.
LAUDOVÁ Inka, Ing.
PÁNEK Jan, doc. Ing., CSc.
PINKROVÁ Jitka, Ing., Ph.D.
PUDIL František, Ing., CSc.
RAUCH Pavel, prof. Ing., DrSc.
SNÁŠELOVÁ Jana, Ing.
ŠALAKOVÁ Alexandra, Ing., CSc.
TREMLOVÁ Bohuslava, doc. MVDr., Ph.D.
URBAN Marian, Ing. Ph.D.
VAVREINOVÁ Slavomíra, Ing., CSc.
VELÍŠEK Jan, prof. Ing., DrSc.
VYTŘASOVÁ Jarmila, doc. Ing., CSc.

Druhé členství:

BORSKÁ Jana, JUDr., Ph.D. (OEŘSI)
CELBA Jiří, Ing. CSc. (OPTT)
CUŘÍN Jiří, Ing. CSc. (OPTT)
HŘIVNA Luděk, prof. Dr. Ing. (ORV)
KUČEROVÁ Jindřiška, doc. Ing. Ph.D. (ORV)
PLACHÝ Vladimír, Ing. Ph.D. (OŽV)
RAJCHL Aleš, doc. Ing., Ph.D. (OPTT)
ŠÁLKOVÁ Daniela, Ing., Ph.D. (OEŘSI)
ŠOCH Miloslav, prof. Ing. CSc. (OŽV)
VACEK Josef, Ing. Ph.D. (ORV)
VORLOVÁ Lenka, prof. MVDr. Ph.D. (OVL)
TARKOWSKI Petr, doc. RNDr., Ph.D. (ORV)
TRÁVNÍČEK Jan, prof. Ing. CSc. (OŽV)

Čestné členství:

BARVÍŘ Josef, Ing.
DOSTÁLOVÁ Jana, prof. Ing., CSc.
KEFURT Karel, doc. Ing., CSc.
PEŠEK Milan, prof. Ing., CSc.
STRMISKA František, prof. RNDr., CSc.
ŠEBESTA Jakub, Ing.
ŠIMŮNEK Zeno, Ing., CSc.
ŠTIKOVÁ Olga, Ing.
TUREK Bohumil, MUDr., CSc.

Zpátky nahoru