skip to Main Content

ADAM Vojtěch, prof. RNDr., Ph.D.
BŘEZINA Pavel, prof. Ing., CSc.
ČULÍK Jiří, Ing., CSc.
DLOUHÝ Pavel, doc. MUDr., Ph.D.
DRÁB Vladimír, Ing.
ERBAN Vladimír, RNDr., CSc.
FRANTÍK František, Mgr.
GOLIAN Jozef, prof. Ing., Dr.
GOLIÁŠ Jan, prof. Ing. , DrSc.
HAJŠLOVÁ Jana, prof. Ing., CSc.
HEJLOVÁ Šárka, MVDr., CSc.
HOLASOVÁ Marie, Ing.
JURKOVÁ Marie, RNDr., CSc.
KADLEC Jaromír, Dr. Ing.
KELLNER Vladimír, Ing., CSc.
KOKOŠKA Ladislav, prof. Ing., Ph.D.
KOPLÍK Richard, prof. Dr. Ing.
LAKNEROVÁ Ivana, Ing.
LAUDOVÁ Inka, Ing.
MLČEK Jiří, doc. Ing., Ph.D.
PÁNEK Jan, doc. Ing., CSc.
PINKROVÁ Jitka, Ing., Ph.D.
PUDIL František, Ing., CSc.
RAUCH Pavel, prof. Ing., DrSc.
SNÁŠELOVÁ Jana, Ing.
STANĚK Jan, doc. RNDr., CSc.
ŠALAKOVÁ Alexandra, Ing., CSc.
TREMLOVÁ Bohuslava, doc. MVDr., Ph.D.
URBAN Marian, Ing. Ph.D.
VAVREINOVÁ Slavomíra, Ing., CSc.
VELÍŠEK Jan, prof. Ing., DrSc.
VYTŘASOVÁ Jarmila, doc. Ing., CSc.

Druhé členství:

BORSKÁ Jana, JUDr., Ph.D. (OEŘSI)
CELBA Jiří, Ing. CSc. (OPTT)
CUŘÍN Jiří, Ing. CSc. (OPTT)
HORVÁTHOVÁ Viera doc. Ing., Ph.D. (OPTT)
HŘIVNA Luděk, prof. Dr. Ing. (ORV)
KUČEROVÁ Jindřiška, doc. Ing. Ph.D. (ORV)
PLACHÝ Vladimír, Ing. Ph.D. (OŽV)
RAJCHL Aleš, doc. Ing., Ph.D. (OPTT)
ŠÁLKOVÁ Daniela, Ing., Ph.D. (OEŘSI)
ŠOCH Miloslav, prof. Ing. CSc. (OŽV)
VACEK Josef, Ing. Ph.D. (ORV)
VORLOVÁ Lenka, prof. MVDr. Ph.D. (OVL)
TARKOWSKI Petr, doc. RNDr., Ph.D. (ORV)
TRÁVNÍČEK Jan, prof. Ing. CSc. (OŽV)

Čestné členství:

BARVÍŘ Josef, Ing.
DOSTÁLOVÁ Jana, prof. Ing., CSc.
PEŠEK Milan, prof. Ing., CSc.
STRMISKA František, prof. RNDr., CSc.
ŠEBESTA Jakub, Ing.
ŠTIKOVÁ Olga, Ing.

Zpátky nahoru