skip to Main Content

Dne 7. – 8. 6. 2018 se konal na PEF ČZU v Praze 15. ročník mezinárodní konference „Efficiency and Responsibility in Education“. Konferenci zahájil jako hlavní řečník vážený člen ČAZV prof. Ing. Jan Křen, CSc., jehož specializací je ekologie polních plodin, postupy obhospodařování obilovin, zejména pšenice, a komplexní hodnocení agrosystémů s cílem zajistit jejich udržitelnost. Profesor Křen prezentoval téma vzdělávání v zemědělství i celou ČAZV, za což mu akademie srdečně děkuje.

Prezentace ČAZV v anglickém jazyce zde >>

Souhrnná prezentace prof. Ing. Jana Křena, CSc. zde>>

Zpátky nahoru