skip to Main Content

Uchování genetického materiálu pro budoucí generace a spolupráce obou zemí ve šlechtění byly hlavními tématy konference v Piešťanech pořádané 6. 12. 2018.

Stoletému výročí založení Československa a historii výzkumu  v rostlinné produkci a šlechtění rostlin  byla věnována konference, kterou uspořádal v prvním prosincovém týdnu 2018 Výzkumný ústav rastlinnej výroby v Pieštanoch. Kromě slovenských kolegů se této akce zúčastnili i zástupci České akademie zemědělských věd a některých výzkumných pracovišť. V referátech, kromě vzpomínek na mnohé osobnosti, které formovaly moderní šlechtění a technologie rostlinné produkce, byl diskutován  význam studia a využívání genetických zdrojů. Ředitel hostitelské instituce Pavol Hauptvogel  zdůraznil význam genové banky, představil některé konkrétní výsledky v podobě odrůd, vzniklých z původních materiálů uložených v genové bance. Součinnost národních genových bank obou zemí byla účastníky konference velmi oceněna. Předseda předsednictva ČAZV a ředitel Výzkumného ústavu pícninářského Troubsko Jan Nedělník ve svém vystoupení představil činnost akademie a pozval slovenské kolegy k publikování ve vědeckých časopisech ČAZV. Citoval také z knihy Osobnosti zemědělského výzkumu 20. století i Almanachu českého šlechtění a poděkoval tak mnohým významným osobnostem. “Byl bych rád, aby se česko – slovenská spolupráce v oblasti výzkumu a šlechtění intenzivněji rozvíjela,” dodal doktor Nedělník. Konference byla důstojnou tečkou za rokem, ve kterém jsme oslavili 100 let republiky.


Zpátky nahoru