skip to Main Content

Rostlinolékařské poradenství, stanovisko odboru k přípravě budoucí společné zemědělské politiky i příprava akcí k Mezinárodnímu roku zdraví rostlin byli hlavními tématy prosincového zasedání pléna odboru rostlinolékařství ČAZV. V úvodu jednání členové odboru uctili památku významných rostlinolékařů Vlastimila Rasochy, Milana Zapletala a Václava Trojana.

Hostitelem plenárního zasedání byl tentokrát ÚKZÚZ. Ředitel této významné instituce Ing. Daniel Jurečka kromě poděkování za spolupráci zdůraznil význam rostlinolékařství i v činnosti jím řízené organizace.  Předseda odboru Jan Nedělník seznámil členy odboru s aktuální situací v ČAZV po letošních změnách zřizovací listiny. Hlavními tématy byl ale přesto návrh na zavedení systému nezávislého rostlinolékařského poradenství jako nedílné součásti poradenského systému MZe.  Návrh přednesli Prokop Šmirous a František Kocourek. Plénum uložilo výboru odboru návrh dopracovat a předložit ministerstvu. František Kocourek, který je zároveň předsedou Rostlinolékařské rady MZe, seznámil plénum s postupem prací na národní pozici mj. k používání přípravků na ochranu rostlin k budoucí společné zemědělské politice. Diskutován byl také návrh pracovní skupiny pod vedením Michala Hnízdila k plánu odborných a popularizačních akcí k mezinárodnímu roku zdraví rostlin 2020.

Zpátky nahoru