skip to Main Content

Dne 7. 5. 2024 proběhlo výjezdní zasedání předsednictva ČAZV v pobočce Národního zemědělského muzea v Čáslavi.
Hlavními body jednání byla především hodnocení návrhů v soutěžích Cena ministra zemědělství za nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a experimentálního vývoje a Cena ministra zemědělství pro mladé vědkyně a vědce. Dalším významným bodem zasedání předsednictva byla příprava slavnostního plenárního zasedání, které se uskuteční 22. 10. 2024 v Národním zemědělském muzeu v Praze u příležitosti výročí 100. let od založení akademie a dále plánování vernisáže výstavy k této významné příležitosti.
Předsednictvo dále intenzivně diskutovalo nad propagací ČAZV, vydavatelskými aktivitami a běžnou agendou předsednictva.

Po zasedání předsednictva následovala prohlídka jednotlivých depozitářů Národního zemědělského muzea v Čáslavi.

Další zasedání předsednictva ČAZV je plánováno 4. června 2024 v Praze, kdy proběhnou ústní prezentace v soutěži Cena ministra zemědělství pro mladé vědkyně a vědce.

Zpátky nahoru