skip to Main Content

Dne 5. 3. 2019 proběhlo plenární zasedání členů České akademie zemědělských věd (ČAZV) za účasti zástupců výzkumných organizací a univerzit. Tentokrát se zasedání uskutečnilo v budově Ministerstva zemědělství. Všechny přítomné přivítal místopředseda předsednictva ČAZV prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc. Poté v úvodním referátu předseda předsednictva ČAZV RNDr. Jan Nedělník, Ph.D. shrnul činnost akademie v uplynulém období, věnoval se také vizím a strategiím ČAZV do budoucna (prezentace zde). Dále následovalo úvodní slovo ředitelky ČAZV Ing. Hany Urbancové, Ph.D, která seznámila přítomné s ekonomickou a provozní situací akademie a kladla důraz také na propagační činnost akademie. S prezentací o vědecké činnosti akademie a jejích 11 mezinárodních vědeckých časopisech vystoupil předseda Vydavatelské rady ČAZV doc. Ing. Radim Vácha, Ph.D. (prezentace zde).

Významnými hosty pléna byli náměstek pro řízení sekce pro fondy EU, vědu, výzkum a vzdělávání Mze Ing. Pavel Sekáč, Ph.D., náměstek pro řízení sekce ochrany přírody a krajiny MŽP Ing. Vladimír Dolejský, Ph.D., prezident Agrární komory ČR Ing. Zdeněk Jandejsek, CSc. (prezentace zde), ústřední ředitel Státní veterinární správy MVDr. Zbyněk Semerád, kteří prezentovali zásadní otázky a výzvy v oblasti zemědělství i dozorové činnosti.

Následně byla předána ocenění členům ČAZV, významným osobnostem zemědělské vědy, výzkumu a vzdělávání. Celkem byl udělen 1 děkovný dopis předsednictva ČAZV, 6 čestných uznání, 5 bronzových, 6 stříbrných a 6 zlatých medailí a 1 čestné členství.  Plenární zasedání členů ČAZV bylo zakončeno odbornou přednáškou na téma „Kůrovcová kalamita v lesích Česka“ (prezentace zde), kterou přednesl doc. Ing. Petr Zahradník, CSc. a následovala diskuse všech zúčastněných.

Přečtěte si o této události také článek, který byl vydán v časopise Zemědělec 12/2019 zde>>

Předsednictvo ČAZV děkuje členům i hostům za hojnou účast na jednání letošního pléna.

Zpátky nahoru