skip to Main Content

Dne 5. 3. 2019 proběhlo plenární zasedání členů České akademie zemědělských věd (ČAZV), na kterém byla předána ocenění členům ČAZV, významným osobnostem zemědělské vědy, výzkumu a vzdělávání.

prof. MVDr. Evě Baranyiové, CSc. (OVL) byl udělen Děkovný dopis předsednictva ČAZV za přínos k rozvoji vědy a výzkumu,  za dosažené výsledky využitelné v agrárním sektoru a za dlouholetou činnost na pozici editora časopisu Veterinární Medicína (VETMED).

Čestným uznáním za přínos k rozvoji vědy a výzkumu a za dosažené výsledky využitelné v agrárním sektoru byli oceněni Ing. Vlastimil Altmann, Ph.D. (OZTEV), Ing. Jiří Holas, CSc. (OZTEV), Ing. Martin Chytrý, Ph.D. (OLH), MVDr. Kamil Kovařčík, Ph.D. (OVL), doc. Ing. Václav Malík, Ph.D. (OLH) a doc. Ing. Hana Šefrová, Ph.D. (ORL).

Celkem bylo uděleno pět bronzových medailí za mimořádný přínos k rozvoji vědy a výzkumu v agrárním sektoru, a to MVDr. Martinu Faldynovi, Ph.D. (OVL), Ing. Petru Mouchovi, CSc. (OLH), RNDr. Ing. Jaroslavu Rožnovskému, CSc. (OP), prof. Ing. Pavlu Tomšíkovi, CSc. (OEŘSI) a Ing. Jiřímu Vaňkovi, Ph.D. (OEŘSI). Stříbrnou medaili obdrželi Ing. Jiří Kalabus (ORL), Ing. Josef Kosina, CSc. (ORV), Ing. František Paprštein, CSc. (ORV), doc. Ing. Jiří Viewegh, CSc. (OLH), doc. MVDr. Antonín Vinkler, CSc. (OVL) a Ing. Zdeněk Vorlíček, CSc. (ORV). Nejvyšší zlatou medaili poté obdrželi Ing. Petr Ackermann, CSc. (ORL), prof. Ing. František Bauer, CSc. (OZTEV), prof. Ing. Dušan Čurda, CSc. (OPTT), Ing. Vladimír Kellner, CSc. (OVOJP), prof. Ing. Miloslav Pour, DrSc. (OŽV) a Ing. Jana Snášelová (OVOJP).

Během plenárního zasedání členů ČAZV bylo uděleno také jedno čestné členství, a to prof. Ing. Janu Goliášovi, DrSc. (OVOJP).

Všem oceněným si dovolujeme znovu poblahopřát.

Zpátky nahoru