skip to Main Content

Česká akademie zemědělských věd (ČAZV) si v roce 2024 připomíná výročí 100 let od založení Československé akademie zemědělské (ČAZ) v roce 1924, na jejíž činnost a odkaz současná ČAZV navazuje. K příležitosti tohoto významného jubilea vydala ČAZV knihu s názvem „100 let České akademie zemědělských věd 1924-2024“.

Publikace přináší pohled do historie fungování akademie, který byl v průběhu 100 let v různých formách. Měnil se název i struktura, ale smysl a cíl činnosti akademie zůstává stále stejný. Tím je podpora zemědělské vědy a výzkumu, osvěta a spolupráce vědců, odborníků, akademiků i praktiků napříč všemi obory zemědělství, potravinářství a lesnictví. Kniha zároveň popisuje činnosti současné akademie v rámci jejich 12 odborů a také přehled o univerzitních pracovištích a výzkumných ústavech zaměřených na zemědělskou vědu a výzkum, které s akademií dlouhodobě spolupracují.

Slavnostní křest knihy proběhl v úterý 9. 1. 2024 ve Velkém sále Domu zemědělské osvěty. Zúčastnilo se ho na 60 hostů. Úvodních slov se ujala ředitelka ČAZV Ing. Hana Urbancová, Ph.D., DBA a předseda předsednictva ČAZV RNDr. Jan Nedělník, Ph.D. Ředitelka poděkovala všem, kteří se na přípravě knihy podíleli i za dlouhodobou podporu zřizovateli akademie, kterým je Ministerstvo zemědělství. Předseda předsednictva připomněl význam práce členů akademie v minulosti i dnes, zdůraznil mezinárodní spolupráci a popřál knize, aby našla své čtenáře. Poté se slova ujal ředitel Odboru precizního zemědělství, výzkumu a vzdělávání Ministerstva zemědělství Mgr. Jan Radoš, který je zároveň členem předsednictva ČAZV. Poblahopřál ČAZV k významnému výročí a vydání knihy, vyjádřil trvající podporu ze strany Ministerstva zemědělství a připomněl důležitou roli akademie jako poradního orgánu ministerstva. Následně k zúčastněným promluvil editor knihy doc. Ing. Roman Zámečník, Ph.D., který zmínil, že v dnešní době považuje za důležité nadále uchovávat informace nejen digitálně, ale také v tištěné knižní podobě a poděkoval ČAZV za cennou zkušenost při přípravě knihy. Na závěr doslal slovo předseda Vydavatelské rady ČAZV prof. Ing. Radim Vácha, který je nejenom jedním z kolektivu autorů, ale také autor fotografií v knize. Se zúčastněnými hosty se podělil o vzpomínky se zpracováním fotografií, ocenil vznik knihy i její přínos a popřál knize mnoho spokojených čtenářů. Poté všichni řečníci knihu symbolicky pokřtili.

Na tvorbě knihy se podílelo celkem 37 autorů z řad členů ČAZV, ředitelů a pracovníků vědeckých výzkumných institucí i akademiků a praktiků napříč všemi obory zemědělství. Jde o společnou práci
s cílem podpořit povědomí o komplexnosti a důležitosti zemědělské vědy a výzkumu. ČAZV již 100 let plní funkci organizace, která propaguje výsledky vědy a výzkumu a sdružuje pracovníky zemědělského výzkumu, vývoje, vzdělávání a praxe. Vydáním knihy si ČAZV připomíná svou historii, popisuje současnost a zároveň dává nahlédnout do budoucího vývoje českého zemědělství.

ČAZV má v současnosti více jak 740 členů ve 12 odborech a je poradním orgánem Ministerstva zemědělství. Za poslední období se předsednictvo a členové ČAZV podíleli na vytvoření vládou schválené Koncepce zemědělského výzkumu 2023+ a navazujícího programu Země II. ČAZV je zároveň největším vydavatelem 11 vědeckých zemědělských časopisů v ČR, z nichž 10 má udělen impakt faktor. ČAZV však nezapomíná ani na mladou generaci. Letos pořádá již šestý ročník literární soutěže pro žáky mateřských, základních a středních škol, je partnerem vzdělávacího projektu Dětská zemědělská akademie a pořádá workshopy pro širokou veřejnost.

Výročí 100 let od svého založení si bude ČAZV připomínat během celého roku 2024. Hlavním bodem oslav bude plenární zasedání členů a vernisáž výstavy v Národním zemědělském muzeu v Praze dne 22. 10. 2024 . Samotné výročí pak připadá na 28. 12. 2024. Přesně v tento den před 100 lety se konalo ustavující valné shromáždění ČAZ, na kterém byl schválen statut ČAZ. Současná ČAZV je od roku 1993 zřízena jako příspěvková organizace Ministerstva zemědělství.

Veškeré informace o plánovaných akcích, aktivitách i vydavatelské činnosti ČAZV najdete na webových stránkách www.cazv.cz, www.agriculturejournals.cz a na sociálních sítích.

V časopise Zemědělec č.2/2024 si na straně 8 najdete článek o křtu knihy a zahájení roku oslav. Přečíst si jej můžete zde >>

 

 

    

   

 

Zpátky nahoru