skip to Main Content

Dne 9. ledna 2024 se konalo zasedání předsednictva ČAZV v Modrém salonku Domu zemědělské osvěty.  Jednání zahájil předseda předsednictva ČAZV, Jan Nedělník, který poděkoval přítomným za práci v uplynulém roce a popřál mnoho štěstí a zdraví do nového roku 2024. Dále přivítal nového předsedu odboru vodního hospodářství doc. Ing. Zbyňka Kulhavého, CSc., a poblahopřál k předsednictví odboru.
Předsednictvo diskutovalo nad akcemi spojenými s výročím založení akademie, které vyvrcholí slavnostním plenárním zasedáním členů v říjnu 2024 a vernisáží výstavy v Národním zemědělském muzeu. Dalším významným bodem byla řádná agenda předsednictva, vydavatelská činnost a soutěže Ceny ministra 2024.

 Další zasedání předsednictva je plánováno na 13. 2. 2024 v Praze.

Zpátky nahoru