skip to Main Content

ČAZV se znovu zúčastnila největšího agrosalónu pořádaného v České republice, který se konal 23. – 28. 8. 2018 v Českých Budějovicích. Akademie se zde po celou dobu konání akce prezentovala v rámci stánku Ministerstva zemědělství a nabízela návštěvníkům především možnost seznámit se s jejími vydávanými odbornými časopisy.

Stánek MZe na Zemi živitelce 2018
Stánek ČAZV s odbornými časopisy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Počátkem letošního roku vyhlásilo Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Českou akademií zemědělských věd, ve snaze podpořit tvůrčí aktivity vědeckých pracovníků za vynikající výsledky výzkumu a experimentálního vývoje s významným přínosem pro české zemědělství, potravinářství, lesnictví a vodní hospodářství, dvě veřejné soutěže:

 • soutěž „Cena ministra zemědělství pro mladé vědecké pracovníky pro rok 2018“
 • a soutěž „Cena ministra zemědělství za nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a experimentálního vývoje v roce 2018“.

V rámci zahajovacího večera, který proběhl dne 23. srpna 2018 na zámku Ohrada v Hluboké nad Vltavou, předal ocenění ministr zemědělství Ing. Miroslav Toman, CSc. a předseda předsednictva ČAZV RNDr. Jan Nedělník, Ph.D.

Výsledky soutěží

Cena ministra zemědělství pro mladé vědecké pracovníky pro rok 2018

 • cena (90 000,- Kč) – Mgr. Nikol Reslová, Výzkumný ústav veterinárního lékařství,
  v. v. i.,
  za původní vědeckou práci publikovanou ve vědeckém časopise, která pojednává o vývoji rychlé a spolehlivé detekce hlístic rodu Trichinella, jenž se mohou vyskytovat v nedostatečně tepelně upraveném mase.
 • cena (70 000,- Kč) – Mgr. Lenka Kavanová, Ph.D., Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i., za původní vědeckou práci publikovanou ve vědeckém časopise, která usnadňuje pochopení významu smíšených infekcí bakteriálními a virovými původci chorob prasat. To může vést k lepší prevenci nebo terapii těchto onemocnění.
 • cena (50 000,-Kč) – Ing. Tomáš Taubner, Ph.D., Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., za původní vědeckou práci publikovanou ve vědeckém časopise, která je zaměřena na laboratorní přípravu a popis nových sloučenin na bázi polysacharidů, které mají potenciál využití v prevenci rozvoje různých onemocnění.
 • Uznání ministra zemědělství a předsedy ČAZV za kvalitní dosažený výsledek ve výzkumu a experimentálním vývoji – Ing. Ladislav Menšík, Ph.D., Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i., za původní vědeckou práci publikovanou ve vědeckém časopise, jejímž cílem bylo vyhodnotit vliv dlouhodobé aplikace minerálních a organických hnojiv na kvalitu zemědělské půdy.

Cena ministra zemědělství za nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a experimentálního vývoje v roce 2018

 • cena (90 000,- Kč) – Ing. Vladimír Dráb, Výzkumný ústav mlékárenský, s. r. o., za užitný vzor, který chrání recepturu měkkého a polotvrdého sýra zrajícího působením barevné variety plísně Penicillium nalgiovense a mazové kultury.
 • cena (70 000,- Kč) – Ing. Monika Vejpustková, Ph.D., Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i., za certifikovanou metodiku, která podává návod na praktické stanovení nadzemní biomasy buku.
 • cena (50 000,- Kč) – Ing. Jan Vopravil, Ph.D., Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v. v. i., za certifikovanou metodiku, která napomáhá plnit závazky vůči EU v problematice řešení skleníkového efektu, a to s využitím stabilizační funkce lesa.
 • Uznání ministra zemědělství a předsedy ČAZV za kvalitní dosažený realizovaný výsledek ve výzkumu a experimentálním vývoji – Marie Bjelková, Ph.D., Agritec Plant Research, s. r. o., za certifikovanou metodiku, která předkládá ucelený pohled na celkovou technologii pěstování konopí setého.
 • Uznání ministra zemědělství a předsedy ČAZV za kvalitní dosažený realizovaný výsledek ve výzkumu a experimentálním vývoji – Pavel Svoboda, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i., za certifikovanou metodiku, která představuje první ucelený návod na správné uložení hnoje na zemědělské půdě. Metodika shrnuje výsledky šestileté práce v mnoha zemědělských podnicích.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČAZV v sobotu 25. 8. 2018 také pořádala odborný seminář „Palčivé otázky zemědělství z pohledu České akademie zemědělských věd“, který se setkal s významnou pozorností laické i odborné veřejnosti. Hlavními tématy semináře byly problémy a výzvy současného lesnictví a lesního hospodářství, význam integrované ochrany rostlin, problematika půdy, eroze a vody, inovace v potravinářství, efektivita rostlinné výroby a vývoj agrárního sektoru v ČR a EU. Zmíněná témata byla představena předními odborníky z řad členů ČAZV.

 

 

Zpátky nahoru