skip to Main Content

V rámci letošního ročníku agrosalónu Země živitelka uspořádala Česká akademie zemědělských věd (ČAZV) seminář „Palčivé otázky zemědělství z pohledu ČAZV“. Přední čeští odborníci představili několik zásadních zemědělských témat, které v současné době v české společnosti nejvíce rezonují. Návštěvníci semináře se dozvěděli a mohli diskutovat o problematice lesního hospodaření, významu ochrany rostlin, stavu půd a vody v naší krajině, inovacích v potravinářství, efektivitě rostlinné výroby a vývoji celého agrárního sektoru u nás i v kontextu Evropské unie.

Problémy a výzvy současného lesnictví a lesního hospodářství představil na úvod semináře prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc. Věnoval se především současné struktuře a skladbě lesů, nedostatku pracovních sil a vnímání lesů a lesníků veřejností. Dotkl se ale i témat zasahujících mimo vlastní obor, jako jsou nadměrné stavy zvěře nebo systém hospodaření ve státních lesích.

O nelehkých úlohách rostlinolékařství a rostlinolékařů v moderní zemědělské produkci hovořil RNDr. Jan Nedělník, PhD., předseda předsednictva ČAZV. Jako možná řešení problému rostoucí světové populace zmínil využívání možností, které nám poskytují genetické zdroje a důležitost podpory udržitelného zemědělství. Zdůraznil pak také nezbytnost integrované ochrany rostlin, která zahrnuje půdu, vodu, výživu, mechaniku, biologii a přípravky na ochranu rostlin, které dohromady zaručují kvalitu potravin.

Doc. Ing. Radim Vácha, PhD. se ve svém příspěvku věnoval kvalitě a lidskému přístupu k využívání půdy. Upozornil na největší problémy – vodní a větrné eroze, masivní zábory zemědělské půdy nebo nedostatek organické hmoty v půdě a možná východiska jednotlivých problémů. O možnostech práce s čím dál tím vzácnější vodou v krajině pak hovořil doc. Ing. Zbyněk Kulhavý, CSc.

S aktuálními informacemi o potravinářských inovacích seznámila posluchače Ing. Dana Gabrovská, PhD. Konstatovala, že díky inovovaným procesům výroby a přístupu k distribuci a použití inteligentních obalů, jsou potraviny bezpečnější, kvalitnější a zdravější. Na závěr Ing. Gabrovská představila nové inovativní výrobky, jejichž přijetí a úspěch nyní závisí na přijetí spotřebiteli.

Efektivita rostlinné výroby byla tématem přednášky Ing. Jaroslava Čepla, CSc. Věnoval se nejvýznamnějším faktorům, které rostlinnou výrobu ovlivňují. Mezi ně patří historie využívání půdy, druhy plodin a způsob jejich pěstování. Významnou roli hrají aktuálně také možnosti finanční podpory pěstitelů v podobě přímých plateb.

Důležitým ukazatelům vývoje agrárního sektoru v České republice a Evropské unii se na závěr semináře věnoval Ing. Jindřich Kvapilík, DrSc. Skutečnost, že v současnosti zdaleka nepatříme v rámci Evropské unie mezi přední producenty živočišné ani rostlinné výroby přisoudil mimo jiné i nadprodukci Evropské unie, malému zájmu o práci v zemědělství nebo změnám Společné zemědělské politiky Evropské unie.

Pokusili jsme se poprvé v historii agrosalónu Země živitelka obohatit doprovodný program o seminář věnovaný aktuálním problémům a výzvám nejen pro české zemědělství, lesnictví a potravinářství. Doufám, že přednesené referáty byly pro posluchače zajímavé a budou začátkem diskuse. Všechny presentace jsou zájemcům k dispozici na webu ČAZV, za což děkuji všem svým kolegům přednášejícím,“ uvedl RNDr. Jan Nedělník na závěr semináře.

Jednotlivé prezentace přednášejících je možné stáhnout zde (prezentace neprošly formální úpravou a jedná se o originální práci autorů):

Problémy a výzvy současného lesnictví a lesního hospodářství
Zdravé rostliny pro lepší život
Půda, eroze, voda – problém či nikoliv?
Inovace v potravinářství
Efektivita rostlinné výroby
Vývoj agrárního sektoru v ČR a v EU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpátky nahoru