skip to Main Content

Mladí absolventi prvního ročníku Dětské zemědělské akademie (DZA) si v pondělí 20. 6. 2022 přijeli do Národního zemědělského muzea v Praze (NZM) převzít certifikáty a drobné odměny. Slavnostní ukončení prvního ročníku DZA a předání certifikátů proběhlo v Objevovně NZM. Žáky osobně přivítal a pozdravil generální ředitel NZM Ing. Zdeněk Novák, který je zároveň předsedou Odboru agrárních dějin ČAZV. Ředitelka ČAZV Ing. Hana Urbancová, Ph.D. poděkovala organizátorům za průběh celého ročníku DZA, za vzájemnou spolupráci a dětem pogratulovala k jejich úspěchu. Dále na slavnostním setkání vystoupil ředitel Úhlava, o.p.s. Ing. Pavel Vondráček, ředitel Střední školy zemědělské a potravinářské v Klatovech Ing. Vladislav Smolík a zástupce Odboru školství plzeňského kraje Mgr. Petr Dušek. Průběh celého prvního ročníku DZA si všichni připomněli v prezentaci a na fotografiích, které připravila Ing. Helena Hnojská. Ta měla celý projekt za Úhlavu, o.p.s. organizačně na starosti. Děti se podělily o své zážitky z přednášek. Nejvíce se jim líbily výlety na farmy a praktické pokusy. Za jejich celoroční úsilí a práci pak byli žáci odměněni certifikátem o absolvování DZA a drobnými dárky, které jim věnovala ČAZV a NZM. Po předání certifikátů a odměn se všichni společně vydali na prohlídku muzea. Za milého doprovodu se děti podívaly na traktory, do expozice rybářství, lesnictví, zemědělství, gastronomie i na střechu muzea, odkud je krásný výhled na Prahu.

Již nyní se připravuje druhý ročník DZA, který začne v září. Absolventi prvního ročníku mohou pokračovat ve studiu v rámci druhého ročníku a zapojit se mohou i noví žáci. Více informací najdete na webu www.uhlava.cz. ČAZV se jako partner DZA bude i v dalším ročníku aktivně podílet na odborném zajištění lektorství vybraných přednášek.

Průběh celého prvního ročníku DZA si můžete připomenout zde >>

 

Zpátky nahoru