skip to Main Content

Dne 16. 6. 2022 se konal ve Velkém sále Domu zemědělské osvěty v Praze workshop na téma „Jíme s rozumem“, který pořádal Odbor potravinářské technologie a techniky (OPTT) a Odbor výživy obyvatelstva a jakosti potravin (OVOJP) ČAZV ve spolupráci se Společností pro výživu, z. s. Na workshop dorazilo přibližně 30 účastníků z řad odborné i laické veřejnosti, které přivítala předsedkyně OVOJP ČAZV, Ing. Slavomíra Vavreinová, CSc., a představila na úvod také ředitelku ČAZV, Ing. Hanu Urbancovou, Ph.D. Účastníci workshopu vyslechli zajímavé přednášky od vážených odborníků prof. Ing. Jany Dostálové, CSc. z Vysoké školy chemicko-technologické na téma „Mýty o potravinách a superpotraviny“, prof. MUDr. Michala Anděla, CSc. ze 3. LF UK, FNKV na téma „Nutriční stav a výživa seniorů“, Ing. Jiřího Kopáčka, CSc. z Českomoravského svazu mlékárenského na téma „Mléko a mléčné výrobky v naší výživě“, MUDr. Petra Tláskala, CSc. z 2. LF UK, FN Motol na téma „Výživa dětí“ a Ing. Ondřeje Horáka z odboru bezpečnosti potravin MZe na téma „Bezpečnost potravin“.

Posluchači ocenili přednesená zajímavá témata spojená také s mýty o potravinách, kojení dětí či mléčných výrobcích a seznámili se s aplikací o bezpečnosti potravin, která je dostupná ke stažení široké veřejnosti zde >>

V průběhu akce se účastníci měli možnost seznámit se všemi 11 vydávanými časopisy ČAZV, především pak s vědeckým časopisem Czech Journal of Food Sciences, který přímo souvisí s tématem workshopu a jehož odborným garantem jsou práě odbory OPTT a OVOJP ČAZV.

Předsedkyně OVOJP ČAZV Ing. Slavomíra Vavreinová, CSc. a předseda OPTT Ing. Petr Roubal, CSc. poděkovali účastníkům workshopu za účast a proběhlou diskusi.

Zpátky nahoru