skip to Main Content

Dne 3. dubna 2018 se uskutečnilo výjezdní zasedání Předsednictva ČAZV, které proběhlo na ekofarmě Dr. Ing. Marady v Šardicích. Předsednictvo jednalo o organizaci a hodnocení Soutěže ministra zemědělství, změnách Zřizovací listiny a Organizačního a jednacího řádu ČAZV, rozvoji ČAZV a spolupráci s ostatními institucemi a dalších provozních záležitostech akademie. Hostem zasedání byli Ing. Budský a náměstek ministra zemědělství Ing. Pavel Sekáč, Ph.D.

Za celou ČAZV děkujeme za umožnění realizace zasedání i za prohlídku ekofarmy.

Zpátky nahoru