skip to Main Content

Dne 5. března letošního roku zemřel ve věku 71 let Ing. Miroslav Lánský, fytopatolog, dlouholetý pracovník Výzkumného a šlechtitelského ústavu ovocnářského v Holovousích.

Odešel dobrý člověk, rozumný chlap, spravedlivý vedoucí. Nemluvil zbytečně, pozvedl hlas, když to bylo třeba a jeho slovo mělo vždy váhu.

Byl uznávaným odborníkem, o jehož radu či názor byl zájem.

Jako autor je podepsán pod mnoha vědeckými a odbornými publikacemi, metodikami, směrnicemi. Často přednášel pro odborníky ale i pro zahrádkáře. Je spoluzakladatelem Ovocnářské unie ČR a Svazu pro integrované systémy pěstování ovoce. Byl dlouholetým odborným garantem tradičních Ovocnářských dnů a dlouhé řady seminářů.

Roky úspěšně vedl ve Výzkumném ústavu ovocnářském oddělení ochrany ovocných stromů.

Ing. Miroslav Lánský po sobě zanechal dílo, které bude ještě dlouho sloužit ve prospěch českého ovocnářství.

Děkujeme

 

Ing. Jaroslav Vácha

jednatel

Výzkumný a šlechtitelský ústav

ovocnářský Holovousy s.r.o.

Zpátky nahoru