skip to Main Content

Ministr životního prostředí Mgr. Petr Hladík přijal dnes ve sněmovně předsedu a místopředsedu předsednictva České akademie zemědělských věd (ČAZV) Jana Nedělníka a Víléma Podrázského. Zástupci ČAZV představili panu ministrovi činnost především v oblasti tvorby koncepčních dokumentů pro zemědělský výzkum i navazujících programů. Seznámili pana ministra s vydavatelskou činností i propagací výsledků zemědělského výzkumu. V následné debatě byla diskutována témata spolupráce mezi resortem životního prostředí a ČAZV, hledání větších synergií, například při přípravě koncepčních materiálů. Představitelé ČAZV pozvali pana ministra na akce akademie, především na oslavu 100 let založení příští rok.

Zpátky nahoru