skip to Main Content

Dne 14. listopadu 2023 se konalo výjezdní zasedání předsednictva ČAZV ve Výzkumném ústavu bramborářském v Havlíčkově Brodě při příležitosti oslav 100 let od založení výzkumného ústavu. 

Hlavními body jednání byla především příprava oslav 100 let od založení Československé akademie zemědělské (dále ČAZ) a jejích nástupnických organizací. Předsednictvo intenzivně diskutovalo nad akcemi spojenými s výročím. Předsednictvo se dále vyjádřilo k návrhu státního rozpočtu výzkumu pro rok 2024, kdy má dojít ke snížení veřejné podpory pro zemědělský výzkum. Dalším významným bodem jednání bylo připomínkování návrhu nového zákona o výzkumu a vývoji. Dalším podstatným bodem zasedání byla úprava statutu pro udělování medailí a ocenění ČAZV. 

Další zasedání předsednictva je plánováno na 5. 12. 2023 v Praze.

Zpátky nahoru