skip to Main Content

Dne 10. ledna 2023 se konalo v Národním zemědělském muzeu v Praze první zasedání předsednictva ČAZV v letošním roce. Jednání zahájil předseda předsednictva ČAZV, Jan Nedělník, který poděkoval přítomným za práci v uplynulém roce a popřál mnoho štěstí do nového roku.  Předsednictvo se v rámci jednání věnovalo řádné agendě spojené s prohlášením předsednictva ČAZV k podpoře publikovaných výsledků v oboru zemědělských věd (Ford 4) v časopisech v databázi WoS. Dále byla rekapitulována činnost předsednictva ČAZV a plánování setkání se členy Zemědělského výboru Poslanecké sněmovny PČR. Rozsáhlá diskuse proběhla nad přípravou oslav 100. výročí založení Akademie v roce 2024. Předsednictvo dále diskutovalo nad plánovanými akcemi v letošním roce a rozvojem vydavatelské činnosti ČAZV.

Další zasedání předsednictva ČAZV proběhne 7. 2. 2023

   

Zpátky nahoru