skip to Main Content

Dne 6. září 2023 se pod vedením editora, pana docenta Tomáše Vyhnánka, uskutečnilo zasedání redakční rady časopisu Czech Journal of Genetics and Plant Breeding (CJGPB). Jednání tentokrát proběhlo na půdě Zahradnické fakulty Mendelovi univerzity v Lednici. V rámci jednání byla diskutována současná situace časopisu a možnosti jeho dalšího rozvoje, vývoj hodnoty impakt faktoru, a publikační strategie pro další období. Řešena byla také personální obměna redakční rady. Jednání bylo zakončeno exkurzí do okrasných zahrad fakulty a také návštěvou centrální laboratoře. Závěrem jednání předseda redakční rady poděkoval členům redakční rady za spolupráci a podporu časopisu.

Více o časopisu CJGPB najdete na stránkách https://cjgpb.agriculturejournals.cz/

  

Zpátky nahoru