skip to Main Content

Redakční rada časopisu Czech Journal of Animal Science (CJAS) se konala dne 13. 06. 2023 formou prezenčního jednání s možností online připojení. Editorka časopisu, paní prof. Ing. Eva Tůmová, CSc. a členové redakční rady hodnotili současný stav časopisu, mimo jiné i citovanost článků, strategické plány na další rozvoj a současné rozšíření zaměření časopisu o problematiku včel. Snahou je i nadále publikovat kvalitní vědecké publikace. Předsedkyně redakční rady zároveň přivítala nové členy a závěrem jednání poděkovala všem členům redakční rady za spolupráci a podporu časopisu.

Vše o časopise CJAS najdete na https://cjas.agriculturejournals.cz 

Zpátky nahoru